Rychlý kontakt:

tel.: 519 326 046
mobil: 605 248 495
e-mail: info@kelemen.cz
Spolehlivá firma
Jsme přátelé dětí UNICEF

Pohřební služba Kelemen Břeclav - Historie firmy


Firma Kelemen s.r.o. byla založena panem Josefem Kelemenem v roce 1992 jako sdružení občanů a od roku 2000 jako firma s ručeným omezením. Pohřební služba coby provozovna Okresního podniku služeb v Břeclavi byla nabídnuta k privatizaci a pan Kelemen, který provozovnu vedl na vysoké úrovni téměř 40 let, získal předkupní právo za předpokladu, že zachová komplexnost a kvalitu pohřebních služeb.
Tomuto závazku nejen že dostál, ale navíc služby rozšířil a vylepšil vzhledem k možnostem, které nabízelo soukromé podnikání.

Firma sídlí v pronajatých prostorách na Městském hřbitově v Břeclavi, kde také spravuje obřadní síň a provádí údržbu hřbitova. Ve vedení firmy panu Kelemenovi pomáhaly jeho dvě dcery Marie a Olga, které se staraly o kontakt s klienty a veškerou administrativu. Do činnosti firmy byla zapojena i jeho manželka Olga.

Pohřební služba od počátku zaměstnáva dalších 6 technických pracovníků a to na časovou mzdu, což je v oboru pohřebnictví velký závazek. Kromě stálých zaměstnanců se na důstojném průběhu smutečních obřadů podílí až na 40 smluvních externích pracovníků. Přestože koncem 90. let došlo k prohloubení ekonomické krize ve společnosti, navíc doprovázené výrazným poklesem úmrtnosti, nepřistoupila firma k propouštění záměstnanců či ke snižování výdělků.

Firma se od počátku své činnosti podílí také na sponzorské podpoře kulturního dění v břeclavském regionu. Po odchodu pana Kelemena do důchodu převzala vedení celé firmy dcera Olga, která pokračuje v díle svého otce. V říjnu roku 2002 oslavila Pohřební služba Kelemen 10 let své existence. Zaslouženým dárkem k tomuto výročí je pro majitele i zaměstnance firmy vědomí toho, že když se v Břeclavi vysloví jméno Kelemen, většina břeclavských občanů ví přesně, komu toto jméno patří a že znamená zejména tradici, spolehlivost, důvěru a respekt.